Tarifes de la consulta dietètica


Els preus de les tarifes es poden consultar a la taula següent:


  INDIVIDUAL  PARELLA  DURACIÓ APROX.

1ª CONSULTA
40€ 60€ 45-60 min

ENTREGA PLA ALIMENTARI
25€ 35€ 30 min

SEGUIMENTS*
25€ 35€ 25-35 min

*La frequència dels seguiments depèn del pacient i del tipus d'objectiu. En tot cas, es recomana que la freqüència de les revisions sigui regular.    >> Sol·licitar visita